DEMOARTISTENE KLARE FOR BYLARM 2010

bylarmNord-Norge fikk dårlig uttelling når by:Larm idag kungjorde demoartistene for neste års arrangement som er 18-20 Februar. Det var kun Alit Boazu fra Tromsø og singer-songwriter Æ fra Træna som kom igjennom nåløyet.

Demojuryen har gått gjennom nærmere 1100 demoer og kommet frem til 41 band innen en rekke sjangre. De heldige har blitt valgt ut av en hovedjury, samt ulike fagjuryer som har gått gjennom hvert sitt spesialfelt.
Demoartistene er mer eller mindre ferske artister som by:Larm mener har potensiale til å markere seg i Norge i første omgang , og på lang sikt forhåpentligvis også ta steget utover rikets grenser.
Juryene er sammensatt av personer fra norsk musikkliv og alle medlemmene er nye av året, bortsett fra fire fra by:Larms administrasjon som i hovedsak fungerer som sekretariat under prosessen. Les om alle artistene her.