Mynten er kastet – Kronerullingen for gamle brannstasjonen

Redaktør Stian Saur for Byavisa Tromsø mener det er godt å se at næringslivet vil satse på brannstasjon-prosjektet, og framtiden. Les hans fine sak her.
Om saken: En rekke lokale næringsaktører har startet en kronerulling til inntekt for Brannstasjonsprosjektet. Dette prosjektet er viktig for Tromsø og vi håper at så mange som mulig støtter opp om kronerullingen!
Konsept:
Gjennom en samlokalisering av Tvibit, Regionalt senter for rytmisk musikk og Helsestasjon for ungdom ønsker Tromsø kommune å skape et kraftsenter for ungdom, musikk, film, prosjekt og kulturnæring.
Dersom ekstern finansiering faller på plass våren 2012, kan Brannstasjonen åpne dørene høsten 2013.
Mer info om prosjektet og kronerullingen finner dere her.