TONO Stipend og Unge Talenter – frist 20.april!

TONO-stipendet: Alle opphavsmenn/-kvinner som har hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst tre år kan søke.
TONO-stipendet skal stimulere til skaping av musikk og tekst til musikk. Hvordan stipendet nærmere er tenkt brukt, er ikke avgjørende, så lenge søknaden er begrunnet. Typiske formål som det søkes til er arbeid, studier, reiser, drift, promotering av egne verk osv.
Unge Talenter – ungdomsstipend: Stipendet skal være en lavterskelordning, uten krav til minimumsavregning eller medlemstid. Det eneste kravet er at du er TONO-medlem og under 21 år, eller fyller 21 år i 2012. Stipendbeløpene kommer til å være lavere enn TONOs vanlige stipend.
Du kan ikke søke begge stipendordningene. klikk her for mer info og søknadsskjema – husk frist 20. april!