Tvibit Musikk

Foto: Audun Selnes

2016 var året da KOFOR avsluttet sin øvings- og studioaktivitet på Mellomvegen 33 og Kysten Studio flyttet ut av Troms fylkeskultursenter for å samlokalisere i nye Tvibit.

KOFOR og Tvibit som begge har vært fagsenter under Kultur og idrettsavdelingen er nå slått sammen for å best mulig utnytte stordriftsfordeler i forhold til stab, rom og andre ressurser.

Tvibit Musikk er for alle: unge til etablerte, amatører til profesjonelle på tvers av genre – en inkluderende satsing som består av:

KOFOR:

Et kompetansesenter for musikkbransjen i Nord-Norge - med kontorfellesskap i 3 etg på Tvibit.

Øving

Nye Tvibit har 12 bandøvingsrom med ”øvingshotell”-løsning.

Kysten Studio

Et profesjonelt prosjektstudio i toppklasse som fungerer som infrastruktur for studioprodusenter og artister. Alle har tilgang forutsatt nødvendig kompetanse og alle teknikere er frilansere.

Solistrom/Produksjonssuiter

4 stk solistrom til øving og undervisning, disse fungerer også som småstudios til musikk og film. Leies ut på timebasis.

MUSIKKFABRIKKENE: Vår musikksatsing for ungdom fra 12 år. 

Den omfatter kursing i instrument og samspill (fra 12 år), DJ-workshops, studioopplæring, konsert/scene med mer.