Kulturrådet informerer.

Onsdag 14.Juni fra kl: 18-20.

17.00 - 18.00: Tilskuddsordninger for kulturell og kreativ næring. NB: Utsatt til høsten pga sykdom

18.00 - 20.00: Tilskuddsordninger for musikkfeltet. (Går som planlagt)

Tvibit; Parkgata 29. Gratis. Åpent for alle. 

Har du spørsmål om støtteordningene for musikkfeltet? Du får møte Henning Mongstad og Helle Karoline Korsbøen fra musikkseksjonen.  De jobber til daglig med ordninger knyttet til konsert/turnévirksomhet (musikere og musikkensembler) og innspilt musikk (publiseringsstøtte og innspillingsstøtte), men vil også kunne svare på spørsmål knyttet til andre ordninger. Det vil være åpent for spørsmål fra deltakere, både i plenum og en-til-en. 

Møtet arrangeres av RYK, Tvibit, Troms fylkeskommune og Kulturrådet.

 

 https://www.facebook.com/events/1428027833924022/

 

Velkommen!