KOFOR er et kompetanseorgan for rytmisk musikk i Tromsø og Nord-Norge.

Vi retter oss mot band, musikere, studiofolk, konsertarrangører og annen musikkbransje. KOFOR er en del av Tvibit/Kultur & Idrettsavdelingen i Tromsø kommune.

Dette driver vi med:

* VEILEDNING

* KURS- WORKSHOPS OG SEMINARVIRKSOMHET

* NÆRINGSUTVIKLING INNEN MUSIKKBRANSJEN

SERVICE- OG KOMPETANSESENTER
Vår virksomhet rettes først og fremst mot profesjonelle utøvere, men også mot ungdom og nybegynnere. Vi informerer og veileder artister og musikere på tvers av genre i hvordan de skal forholde seg til alle ledd i sin karriere og kan svare på spørsmål om bl.a artistisk uttrykk, innspilling, markedsføring og PR, distribusjon, konsertvirksomhet og rettigheter. 

REKRUTTERING OG UTVIKLING AV TALENTER – vår kjernevirksomhet
En viktig forutsetning for den videre utviklingen av musikkbransjen i Nord-Norge er en stadig nyrekruttering av de unge talentene. KOFOR ønsker både å utvikle talentene og å gi dem et tilfredsstillende tilbud slik at vi unngår ”talentflukten” fra landsdelen som vi har opplevd tidligere. 

KURS OG WORKSHOPS
Vi holder en jevn strøm med relevant kursing gjennom hele året, og gir artister og musikere ”hands-on” workshops for å forbedre og utvikle seg.

NÆRINGSUTVIKLING
KOFOR ønsker at artister og band skal ha mulighet til å bli boende i landsdelen – at vi skal ha den nødvendige infrastruktur og bransje i tilstrekkelig grad i Nord-Norge. KOFOR har fokus på å skape bedre økonomiske og praktiske rammer og muligheter for musikkmiljøet i Nord-Norge. Dette gjøres gjennom å styrke og satse på hele verdikjeden innenfor musikk.

TVIBIT
Etter 16 år med aktivitet ble Tvibit gjenåpnet 24. august 2016 i de nyrenoverte lokalene til gamle Tromsø brannstasjon. Tilbudet på huset er nå utvidet, og det er ikke lengre kun et ungdomshus. Utenom oss i Kofor inneholder musikkdelen av Tvibit øvingslokaler, Kysten Studio, produksjonssuiter, scene/pre-produksjonslokaler, Musikkfabrikkene og kontorlokaler til diverse aktører innenfor musikknæringen (Buktafestivalen, Rakettnatt, Troms Musikkråd osv). 

ORGANISERING
KOFOR er også en av tre partnere i Rytmisk Kompetansenettverk i Nord (RYK) sammen med Folkemusikk Nord i Målselv og Nordnorsk Jazzsenter i Bodø. Nettverket skal være katalysator for rytmisk kompetanse i regionen. For å heve nivået innen det rytmiske feltet tar man ansvar for innsamling, utvikling, systematisering, dokumentasjon og formidling av denne kompetansen. 

Tromsø kommune v/ KOFOR samarbeider også med Nordnorsk Jazzsenter (NNJS)  for å tilrettelegge for Tromsø Jazzklubb, NNJS sin fylkesscene for jazz.

Andre Kompetansesentre
Det finnes flere regionale kompetansesentre for musikk i Norge. BRAK i Bergen, Tempo i Trondheim, Østafjelske i Drammen, SØRF i Kristiansand, STAR i Stavanger og MØST i Oslo.