Samarbeidspartnere

KOFOR har et nettverk av samarbeidspartnere som er med å realisere aktivitet og tiltak for musikkbransjen i Nord-Norge


Rytmisk Kompetansenettverk i Nord (RYK)
KOFOR er også en av tre partnere i RYK sammen med Folkemusikk Nord i Målselv og Nordnorsk Jazzsenter i Bodø. Nettverket skal være katalysator for rytmisk kompetanse i regionen.

De andre regionale kompetansesentre for musikk
Det finnes flere regionale kompetansesentre for musikk i Norge. BRAK i Bergen, Tempo i Trondheim, Østafjelske i Drammen, SØRF i Kristiansand, STAR i Stavanger og MØST i Oslo. 

Music Norway
Music Norway er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon. Music Norway har nå fokus på låtskrivere, komponister og produsenter, Music Norway setter søkelys på forlagsvirksomhet og kunstmusikkfeltet, og prioriterer eksportvirksomhet i tre sentrale musikkmarkeder; USA, UK og Tyskland.

Norske Konsertarrangører
Norske Konsertarrangører (NKA) er landets største interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører og representerer en stadig økende medlemsmasse av over 300 festivaler, klubber, spillesteder, konsertforeninger, studentsamfunn og kulturhus. NKA ble etablert på Blitz i 1982 og visjonen deres er Gode konsertopplevelser til alle!

Antihype
Antihype er en støttespiller for artister og bransjefolk i Nordland. Antihype arrangerer workshops, kurs og foredrag, setter folk i kontakt med hverandre.

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge har jobbet med kulturell og kreativ næring i noen år allerede. I oktober 2013 ble det etablert en treårig kulturnæringssatsing i Innovasjon Norge. I 2017 fikk de det første oppdraget fra Kulturdepartementet for å iverksette tiltak rettet mot bedrifter med vekstambisjoner og potensial innen kulturell og kreativ næring

Sparebank 1 i Nord-Norge
Sparebank 1 Nord-Norge har et eget fond (SNN-fondet) som prioriterer støtte til små og mellomstore prosjekter som er spesielt rettet mot barn og ungdom. I spesielle tilfeller, kan fondet tildele større gaver til prosjekter som er av stor betydning for landsdelen eller i lokalmiljøet. De har også Kulturnæringsstiftelsen som skal bidra til allmennyttig utvikling av kulturnæringen innenfor SpareBank 1 Nord-Norges forretningsområde.

Gramart
GramArt er landets største interesseorganisasjon for artister, noe som gir  slagkraft som kommer deg til gode. Gramart snakker din sak og jobber kontinuerlig for at artister over hele landet skal ha best mulig vilkår.

Musikkutstyrsordningen (MUO)
MUO er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Formålet er å sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for framføring av rytmisk musikk. Dette skal nås ved å administrere offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, klubber, arrangører, øvingsfellesskap, samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av øvings- og fremføringslokaler innenfor det rytmiske musikkfeltet.